Home   Op Integrale wijze werken

Op Integrale wijze werken

Vanuit een holistische integrale benadering wordt met respect voor het hele gezin naar oplossingen gezocht. Holistisch en integraal klinkt mogelijk vreemd. Maar een holistische integrale aanpak van de problematiek wil zeggen dat ik aandacht heb voor zowel de lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele dimensie van de client. Vanuit hun eigen persoonlijke en professionele ontwikkeling stimuleerd een integraal therapeut de client om het zelfhelend vermogen aan te spreken zodat de de client weer in harmonie met zichzelf en zijn omgeving kan leven.

Eerst vindt er een intakegesprek plaats met de ouders (boven de 12 jaar is het kind daarbij aanwezig)

Daarna vindt er een speel/praat afspraak plaats met het kind. De belevingswereld en de interesses van het kind vormen hierbij de basis.

Uit deze gesprekken wordt een werkplan geformuleerd. Dit is mijn leidraad. Gaandeweg de de therapie kan het nodig zijn om het werkplan aan te passen als veranderde inzichten hierom vragen.

Rond de vierde sessie is er een oudergesprek. Meestal wordt dan ook het werkplan besproken en bijgesteld/ afgerond als dat nodig is.

Ouders kunnen gedurende de periode dat hun kind bij mij in behandeling is, altijd via de mail opvoed-advies inwinnen of specifieke vragen stellen. Vóór de laatste sessie met het kind is er nog een afsluitend oudergesprek.