Home   Kindertherapie

Kindertherapie

Ieder kind is anders. Bij Integratieve kindertherapie wordt er gekeken naar de persoonlijkheid en hoe deze zich verder kan ontwikkelen. Zoals gezegd, iedereen is anders! De kindertherapie die bij praktijk de rode Eik wordt aangeboden is dan ook specifiek op maat gemaakt voor dit ene kind. De methodieken die worden toegepast zijn verschillend. En met aandacht toegespitst op de talenten en het begeleiden van de positieve kwaliteiten. Zodat het kind verder kan groeien vanuit zijn eigenheid.

Sommige kinderen vinden het fijn en raken ontspannen door te knutselen. Andere kinderen vinden het leuk om te tekenen/schilderen of te kleien. Voor deze kinderen zal creatieve vormgeving een prima methode zijn om hun emoties te uiten. Hun verbeeldingskracht zal hen vervolgens helpen om tot zelf ontworpen oplossingen te komen.

…andere kinderen..

spelen graag met play-mobile, poppen of toneelstukjes. Ook bij deze methodiek is in eerste instantie de energie gericht op het uiten van emoties en ervaringen te verwerken.Vanuit de stromende fantasie die dit spel met zich mee brengt, ontstaan er  spelenderwijs, uitwegen en oplossingen.

Er zijn echter ook kinderen die vooral baat hebben bij een verstandelijke benadering van hun problematiek. Zij hebben behoefte aan uitleg en het serieus nemen van hun positie en situatie. Wij hebben oplossingsgerichte gesprekken, die het gevoel en het verstand in evenwicht brengen. Hierdoor worden emoties verwerkt en ontstaat er voor het kind een duidelijker beeld van de verwachtingen die de omgeving aan hun stellen. Ik kan helpen bij de volgende vraag; waar willen/kunnen/moeten ze aan voldoen? En vooral ook waarom?

De basis van alle toegepaste methodieken binnen de Integratieve therapie berust op het gegeven, dat ieder kind zich gehoord en gezien voelt. Daarnaast heeft het als krachtig element, dat de wijze waarop dit gebeurt, uitgaat van ieders eigen talent. Doordat de oplossingen vanuit het kind zelf komen, zal het een positief zelfbeeld opbouwen.

Ouders spelen een cruciale rol binnen dit proces. Hun mogelijkheid om naar zichzelf te kijken en mee te groeien zijn superbelangrijk. Kinderen spiegelen. Met andere woorden; wil je graag als ouder dat je kind, zich verder kan ontwikkelen en het moeilijke gedrag loslaat?

Maak een afspraak en dan kunnen we samen kijken hoe ik jullie kan helpen om dit gaan vormgeven/aanpakken. Zodat jullie als gezin verder kunnen op basis van liefde en respect. En vooral ook vanuit het vertrouwen dat jullie liefde alles kan overwinnen!